SDP Kadın Örgütlenme Modeli

SDP içinde kadın birimleri, mücadelenin gerekliliğine göre geliştirilmeye ve yeniden tasarlanmaya
açık, esnek ve kapsayıcı bir şekilde oluşturulur. Parti kadın birimlerinin çalışmaları, partili tüm
kadınların çoğulculuğunu ve farklılığını, yaşama ve çalışma alanlarının zenginliğini yansıtır ve mümkün
olduğunca çok kadını karar süreçlerine katmayı hedefler.

Kadın birimleri parti programının “Kadınların Kurtuluşu İçin” dile getirilen ve merkezi kadın meclisinde
tespit edilen kadın politikalarının öncelikleri ışığında ve partinin politik hattına uygun olarak
çalışmalarını sürdürür.

Kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan ortak ezilmişliği, tüm kadınları kadın ezilmişliğine karşı,
sadece kadınlardan oluşan bir mücadelenin ve kadın hareketinin doğal bileşeni haline getirir. Partili
kadınlar, kadın grupları ve karma örgütlerden kadınlarla, kadınlar olarak eylem birliği, ittifaklar yapar,
kadınlar olarak etkinlikler düzenlerler.

Bu birimler parti içinde kadın dayanışmasının oluşturulması, kadınların politikada özne haline gelmesi,
pozitif ayrımcılık çerçevesinde kota gibi önlemlerin geliştirilmesine ve partinin tüm politikalarının
cinsiyetçilikten arındırılması için çalışır.

Parti, temel faaliyet alanlarından biri olan kadın birimlerine bütçe ayırır.

Parti içindeki kadın birimleri aşağıdan yukarıya örgütlenir. Bu birimler parti içinde hiçbir yönetim
organının (ilçe, il, pm) ataması ve görevlendirmesi ile oluşturulamaz ve çalışmaz. Ancak, ilk kadın
meclisleri (çağrıcı koordinasyonlar yoksa) ilgili organlardaki yönetici kadınların çağrısıyla toplanır.

  1. İlçe Kadın Koordinasyonu

İlçelerde gönüllülük temelinde, parti üyesi tüm kadınlara açık kadın birimleri kurulur. İhtiyaç
duyulduğu takdirde, ilçe kadın koordinasyonu en az 3 kişiden oluşmalı, koordinasyon ilçe üyesi
kadınlarla ayda bir olağan toplanmalıdır. Bu birimler sürekli yapılardır. Somut işler ve ihtiyaçlar için
kadınlar inisiyatif gösterdiği oranda geçici birimler de oluşturulabilir. İlçe yk’una kadın birimi faaliyet
bilgisi yk’dan belirlenmiş kadın üye/üyeler tarafından aktarılır. YK üyesi kadınlardan en az bir kadın,
kadın birimi üyesi olarak yer almalıdır.

  1. İl Kadın Koordinasyonu

İl koordinasyonları, ilçelerdeki tüm bilgi ve deneyimleri aktaracak, farklı eğilimleri taşıyacak
gönüllülerden, yaşam ve çalışma alanlarındaki zenginliği yansıtacak bir biçimde oluşur.

İl koordinasyonları ilçeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlar ve yürütmeye ilişkin kararlar alır. İl
koordinasyonu basın açıklaması yapma, acil ve somut işleri örgütlemekte inisiyatif kullanır.
Koordinasyon en az 5 kişiden oluşmalı, koordinasyon İl Örgütü üyesi kadınlarla en az 3 ayda bir İl
kadın forumları toplamalıdır. Yılda en az bir kez İl Kadın Konferansı düzenlenir. Koordinasyon bu
toplantılardaki politik öneriler doğrultusunda faaliyet yürütmelidir. İl Kadın koordinasyonları sürekli
yapılardır.

İl yk’sına kadın koordinasyonu faaliyet bilgisi yk’dan belirlenmiş kadın üye/üyeler tarafından aktarılır.
YK üyesi kadınlardan en az bir kadın, kadın koordinasyonu üyesi olarak yer almalıdır.

  1. Merkez Kadın Koordinasyonu

Merkez koordinasyon, kadın politikalarını tartışmak ve oluşturmak üzere ülke düzeyinde İl kadın
koordinasyonlarıyla en az 6 ayda bir merkez kadın meclisini toplar. Merkez kadın koordinasyonu,
merkez kadın meclisinden gönüllü en az 7 kadından oluşur.

MYK’una kadın koordinasyonu faaliyet bilgisi MYK’dan belirlenmiş kadın üye/üyeler tarafından
aktarılır. MYK üyesi kadınlardan en az bir kadın, kadın koordinasyonu üyesi olarak yer almalıdır.

En az iki yılda bir merkez kadın konferansları düzenlenir.

İl kadın koordinasyonu, merkez kadın meclisi ve Merkez kadın koordinasyon toplantıları, İl ve Merkez
kadın koordinasyonu ve meclisinde yer almayan, farklı görüşlere sahip veya isteyen kadın üyelerin
katılımına açıktır.

İl koordinasyonları ilçelerdeki, Merkez koordinasyon illerdeki, tüm bilgi ve deneyimleri aktaracak,
farklı eğilimleri taşıyacak, bölgelerden gelen gönüllü kadınlardan oluşur. İl ve Merkez koordinasyonun
tüm üyeleri sorumluluk ve süreklilik taşırlar.

İlçe Kadın Birimi, İlçe kadın koordinasyonu, İl kadın Koordinasyonu ve Merkez kadın Koordinasyonu;
kadın konferanslarının, ve kadın meclislerinin ve İl forumlarının ve ilçe kadın birimlerinin almış olduğu
kararlar doğrultusunda, her türlü temsil yetkisine sahiptir. Bu birimlerin gönüllülük temelinde
görevlendirdiği kadın üyeler de temsil yetkisine sahiptir.

Bir yılı geçmeyecek şekilde İl ve Merkez koordinasyonda rotasyon tavsiye edilir.

Kadın organlarının kararları parti kararı haline gelir.

Kadınların aldıkları kararlar ilgili yönetim organının bilgisine sunulur. Bu kararlar sadece ilgili
organlarda parti programı, parti tüzüğü ve parti politikaları açısından tartışılmaya açıktır. Karar
organlarında yer alan kadınların, kadın birimlerinde yer almaları ve kadın faaliyetlerine katılmaları
teşvik edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir